Immersie in onze school

In 2001 ontwikkelde het Atheneum als eerste school in Wezet het immersieproject.

Het aanleren van een taal is veel eenvoudiger wanneer kinderen erin worden ondergedompeld vanaf een jonge leeftijd.

Natuurlijk heeft men wel competente leerkrachten nodig om deze taal over te brengen.

Daarom zijn de Nederlandstalige leerkrachten in onze school allemaal native speakers die bovendien beschikken over een pedagogisch diploma.

Het volstaat niet om een andere taal te spreken om leerkracht te worden in een immersieschool. De pedagogische vaardigheden zijn essentieel.

Waarom hebben we gekozen voor het Nederlands ?

Tegenwoordig kiezen veel jongeren voor het Engels en laten ze het Nederlands vaker en vaker vallen. Het Engels is de taal waarmee ze natuurlijk vaker geconfronteerd worden via muziek, televisie, internet, internationale contacten, … Het leren van de taal van Shakespeare is veel toegankelijker, zelfs voor mensen die niet op een immersieschool gezeten hebben.

Dit geldt niet voor het Nederlands. Kinderen die zo vroeg mogelijk gewend raken met de taal, hebben daardoor een ontegensprekelijk voordeel. Alle studies tonen aan dat het Nederlands in België essentieel is om werk te vinden.

patron - employé


Laten we hierbij ook niet vergeten dat Vlaanderen de voornaamste economische partner is van Wallonië en dat Wezet zich precies bevindt op de grens.